Vyplnenie colnej deklarácie

Colnú deklaráciu vyplníte veľmi jednoducho, a to v sekcii balíky na sklade (kliknutím na obrázok balíkov), kde sa Vám ukážu jednotlivé balíky, ktoré máte na sklade. Pri každom balíku treba vyplniť zvlášť colnú dekladárciu. V nej uveďte popis jednotlivých položiek a ich cenu. Cena by mala korešpondovať s faktúrou. Ak fakúru nemáte k dispozícií (stačí elektronická resp. vytlačená do formátu pdf), potom cenu určte podľa obejdnávky alebo zadajte pokyn pre špeciálnu požiadavku na scan faktúry (ak nemáte k dispozícií žiaden doklad) – urýchli Vám to preclenie tovaru. Colníci vyžadujú predloženie faktúry alebo výpis platieb z Vášho bankového účtu aj keď sa originál faktúry nachádza priamo v balíku. Príklad vyplnenia colnej deklarácie je uvedený na nasledovných obrázkoch. Ako typ zásielky vyberte GIFT – dar. Doporučujeme uviesť v colnej deklarácií aj položky ako poštovné a sales tax, ak ste poštovné a sales taxi zaplatili. Celková suma by mala korešpondovať s faktúrovanou čiastkou. Bez vyplnenej colnej deklarácie nie je možné balík zo skladu odoslať.

cd0
cd1
cd2

 

Komentáre sú ukončené