Orientačný výpočet cla a DPH

Pre orientačný výpočet cla a DPH je treba vychádzať z hodnoty tovaru prepočítaný na menu EUR. Hodnota tovaru je počítaná z obstarávacej ceny (konečnej ceny, ktorá je uvedená na faktúre vrátane všetkých daní zaplatených v USA a poštovného v rámci USA).  Prepočet na EUR je na základe kurzu zverejneného na stránke colnej správy v deň príchodu zásielky na Slovensko. Po prepočte ceny tovaru na EUR zistíte, do ktorého intervalu Vám tovar spadá (pri posudzovaní hodnoty tovaru nepočítate s cenou poštovného na Slovensko)

  1. do 22 EUR (bez DPH a cla)
  2. 22,01 – 150 EUR (colný dlh je rovný výške DPH)
  3. nad 150 EUR (colný dlh tvorí DPH a clo)

K výpočtu DPH Vám colný úrad pripočíta aj výšku poštovného na Slovenko, ktorú by ste mali vydokladovať. Preto odporúčame colnému úradu preukázať aj platbu za poštovné, ktorú ste uhradili Shipitu. Napr. výpisom z Paypalu alebo bankového účtu a doložením faktúry za poštovné (Shipito depozit), ktorú nájdete vo svojom Shipito účte.

V prípade, ak by sa Vám na tovar vzťahovalo aj clo, jeho výšku si vypočítate na základe colného sadzobníka, ktorý tiež nájdete na stránke colnej správy.

Colný sadzobník nájdete na stránke www.colnasprava.sk

colnasprava

 

Shipito účet – objednávky a faktúry

faktury

Príklad výpočtu colného dlhu:

Cena tovaru na faktúre 250 USD
Kurz EUR / USD  na stránke colnej správy: 1.337
Tovar: tričká z bavlny – 100%
Poštovné na Slovensko – 50 USD
Poistenie – 5 USD
Clo podľa sadzobníka – 12%

————————————————

250 USD = 186.99 EUR (tovar nad 150 EUR  – platí sa DPH aj clo)
50 USD = 37.40 EUR (prepočítané poštovné)
5 USD = 3.74 EUR (prepočítané poistenie)
DPH:  (186.99 + 37.40 + 3.74) *0.20 = 45.63 EUR
Clo: (186.99 + 37.40 + 3.74 + 45.63) *0.12 = 32. 85 EUR

Celkový colný dlh = 78.48 EUR

Z dôvodu vyhnutia sa povinnosti platby cla, odporúčame robiť nákupy do 200 USD čo je cca. 150 EUR. V prípade ak by sme mali ten istý tovar, ale vyšiel by nás 200 USD, zaplatili by sme iba DPH vo výške 38.14 EUR =  (255/1.337)*0.2

Preto je výhodnejšie kupovať  v USA tovar do 200 USD  vrátane poštovného a sales tax alebo nakupovať väčšie množstvo tovaru, čím sa výrazne ušetrí za poštovné aj keď sa štátu uhradí DPH aj clo v porovnaní so zásielkou do 150 EUR.

 

 

 

Komentáre sú ukončené